Bosetting av flyktninger

Alle kommuner i Norge velger selv om de vil bosette flyktninger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sender kommunen en anmodning om at de bosetter ett visst antall flyktninger. Det er politikerne i hver enkelt kommune som avgjør om de vil ta i mot flyktninger, og om de forholder seg til IMDI sitt foreslåtte antall eller setter ett eget tall.

Bosetting i Tysvær kommune

  • Bosetting skjer etter avtale med IMDI, som kontakter kommunen med konkrete forespørsler.
  • De som blir bosatt kommer enten fra asylmottak etter at de har fått innvilga oppholdstillatelse i Norge eller direkte fra utlandet som overføringsflyktninger
  • Både familier og enslige blir bosatt i Tysvær kommune. Enslige blir gjerne bosatt i bokollektiv.
  • Flyktningkoordinator har ansvar for å finne egnet bosted til flyktninger som skal bosettes.
  • Flyktningkoordinator har ansvar for å gi beskjed til andre instanser som arbeider med å bosette flyktninger som for eksempel barnehage, skole, helse og Tysvær opplæringssenter.
  • NAV Tysvær gjør klar boligen i forkant med alt som er nødvendig av møbler og utstyr. Boligen skal ha enkel/nøktern standard, etter sosialtjenesteloven.

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Øzgur Bozyil
Avdelingsleder
E-post
Mobil 97 50 13 75

Flyktningkoordinator