Informasjon om sikkerhet og beredskap for Kårstø Prosessanlegg. Brosjyren har til hensikt å informerere personer utenfor Kårstø prosessanlegg om stoffer og situasjoner som kan representere en fare dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse.

Sikkerhet og beredskap Kårstø Prosessanlegg


karsto 200x200