Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vane med at det meste fungerer som det skal. Men uvêr, naturhendingar, sabotasje, tekniske problem, terror eller krigshandlingar kan føre til at du mister til dømes straum eller vatn, og at det kan bli vanskelegare å få tak i nødvendige varer. Derfor bør vi alle ta nokre enkle grep heime, slik at vi kan ta vare på oss sjølve og dei rundt oss i 72 timar. På den måten er vi alle ein del av beredskapen i Noreg.

Les meir i brosjyra
pdf Eigenberedskap brosjyre nynorsk