Tysvær kommune har 7 kommunale og 3 private barnehager. Kommunen og de private barnehagene har samordnet opptak.

Når må jeg søke for å ha rett til barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. februar 2020. For å være en del av hovedopptaket må ønsket oppstartdato være senest 30. november samme år. For å kunne søke barnehageplass må barnet ha et personnummer.

Søkere som ikke har bostedsadresse i Tysvær på søknadsdato, men har planer om å flytte til kommunen, må skrive dette inn som kommentar i søknaden om barnehageplass.

Når må jeg søke hvis jeg ønsker å bytte barnehage eller endre oppholdstid?

Ved ønske om bytte av barnehage eller endring av oppholdstid er søknadsfristen 15. februar. Merk at  søknad om å bytte barnehage og endre oppholdstid er bindende.

Når har barnet rett til barnehageplass?

  • Barn som fyller 1 år i perioden januar – august har rett til plass i august det året de fyller 1 år.
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til barnehageplass den måneden det året de fyller 1 år.
  • Barn som fyller 1 år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt 1 år.
  • Barn som er eldre enn 1 år og står uten barnehageplass har rett til plass fra august.

Har du allerede søkt om plass og venter på tilbud trenger du ikke å sende ny søknad for å få rett til plass. Hvis du ønsker å gjøre endringer i søknaden må du gjøre dette før søknadsfristen.

Tysvær kommune har et hovedopptak pr barnehageår. Retten til barnehageplass gjelder fra første hovedopptak etter søknadsdato. 

Du kan søke om barnehageplass gjennom hele året og barnehagen gjør opptak ved ledig kapasitet.

Når får jeg svar på søknaden?

Når søknaden er sendt får du en bekreftelse på e–post på at søknaden er mottatt

Det sendes ut vedtak om barnehageplass fra 1. mars 2020. Dersom du har søkt om bytte av barnehageplass eller endret oppholdstid tildeles dette før 1. mars 2020. Dersom du har søkt om bytte av barnehage er dette bindende.

Viktig å huske på før du søker:

Du kan sette opp inntil 6 barnehager i prioritert rekkefølge.

Les vedtektene på barnehagens hjemmeside. Vedtektene beskriver blant annet barnehagens opptakskriterier.

Husk å sette riktig oppstartdato.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA >>