PPT er kommunens faglege instans og har to hovudfunksjonar. Desse er regulert i opplæringslova kapittel 5.