Det er ledige barnehageplasser i følgende barnehager:

Skjoldastraumen barnehage Maritime FUS barnehage, flere ledige plasser

Førresfjorden barnehage: 1 ledig plass for barn over 3 år