Betalingssatsar frå 01.08.2019:

Betalingssats Pris per månad
2 dagar / 40% Kr. 1 316
3 dagar / 60% Kr. 1 924
4 dagar / 80% Kr. 2 532
5 dagar / 100% Kr. 3 040

 

Kjøp av dagar: kr. 250,-
Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. to, 50 % for barn nr. tre og evt. fleire barn.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga

Ein kan søke om redusert foreldrebetaling. Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2019/2020 gjeld derfor denne ordninga for hushaldningar med ei samla inntekt som er lågare enn 548 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skulestart, som bur i hushaldninger med låg inntekt, rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå og med 1. august 2019 gjeld gratis kjernetid for hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 548 500 kroner per år.