Betalingssatsar frå 01.01.2019:

Betalingssatsar Pris per månad
2 dager / 40% Kr. 1 295
3 dager / 60% Kr. 1 894
4 dager / 80% Kr. 2 492
5 dager / 100% Kr. 2 990


Betalingssatsar frå 01.08.2019:

Betalingssatser Pris per måned
2 dager / 40% Kr. 1 316
3 dager / 60% Kr. 1 924
4 dager / 80% Kr. 2 532
5 dager / 100% Kr. 3 040

 

Kjøp av dagar: kr. 250,-
Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr. 3 og event. fleire barn.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ein kan søke om redusert foreldrebetaling. Ordningen går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2018 gjeld derfor denne ordninga for husholdninger med en samla inntekt som er lavare enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Frå og med 1. august 2018 gjeld gratis kjernetid for husholdningar som har ei samla inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.