Informasjon til foreldre i Tysvær barnehagene


Informasjon om åpning av barnehagene i Tysvær
(17.04.2020)


Ordinær foreldrebetaling av barnehageplass fra 14 april (13.04.2020)

Regjeringen har bestemt at de barna som er i barnehagen og har et tilbud betaler for barnehageplassen fra 14 april. Forskriften understreker at det skal kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Andre betaler fra den dagen de får et tilbud. Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage fra og med 20 april, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.

Barn som ikke får tilbud om plass fra 20 april, vil som før ikke betale for plassen.

Foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage.
Søknad om betalingsreduksjon finner du her: Søknad om betalingsreduksjon

Les mer:

 

Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler (12.03.2020)

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak i dag.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd er det besluttet å stenge alle landets barnehager og skoler

Dette trer i kraft fra i dag 12.03. klokken 18.00 og frem til 26.03.2020

Dette betyr at barnehagene i Tysvær er stengt fra og med i morgen fredag 13.03.2020

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper (for eksempel besteforeldre) brukes til barnevakt.

Barnehagen skal derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

For å kvalifisere til å nyttiggjøre seg barnehageplass, når barnet har to foreldre som deler omsorgen, må begge foreldre ha arbeid som er knyttet mot de 15 områdene som er definert.

Barn med særlige omsorgsbehov og som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt skal også ha et tilbud.

Vi ber om at foreldre som har behov for barnehageplass i denne perioden gir tilbakemelding til styrer i barnehagen i løpet av fredag 13.03.2020. Barnehagene må ha mulighet til å kartlegge situasjonen og planlegge for et tilbud i denne perioden.

De 15 kritiske samfunnsfunksjonene er: 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester (Bank)
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Informasjonen vil oppdateres.

Modgunn Sandvik
Barnehagesjef, Tysvær kommune