LEK & LÆRINGSMILJØ
Felles fagdag for alle ansatte i Tysvær barnehagene 
Tysværtunet 18. oktober  2018 kl  08.15 - 14.15 
Foredragsholdere er Line Melvold &  Christine Wallumrød
Innhold 
Lek, utvikling og psykisk helse Læring, tilrettelegging og overganger Ansattes forståelse, rolle og ansvar Hva fremmer optimale lek- og læringsmuligheter?