Alle barnehagene og skolene i Tysvær kommune har fått utlevert jodtabletter i beredskap.

Tysvær kommune trenger samtykke til utlevering av tabletter til barn som oppholder seg i barnehage eller skole ved eventuelt radioaktivt utslipp.

Samtykket gjelder til barnet er 18 år, og kan innleveres i papirform eller elektronisk. 

Samtykke barnehagebarn:

  • Følg informasjon gitt fra styrer i barnehagen


Mer informasjon finner du her:

Informasjon vedrørende bruk av jod tabletter

Samtykkeskjema for utlevering til barn i skole og barnehage

Pakningsvedlegg (info som ligg i tablettpakken)