Kontaktinformasjon

Tysvær opplæringssenter
E-post
Mobil 90 22 96 87

Frakkagjerdvegen 100
5563 Førresfjorden

Resepsjonen er bemannet; Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08:00 - 15:30 

 Besøk vår facebook side her

Hilde Anita Vold
Avdelingsleder
E-post
Telefon 46 81 89 11
Inger Karin Baustad
Avdelingsleder
E-post
Mobil 48 12 48 61