Prøver

På Tysvær opplæringssenter gjennomføres statsborgerprøven, samfunnskunnskapsprøven og norskprøven flere ganger i løpet av året. Nedenfor er mer informasjon om de ulike prøvene.

Norskprøve

 

Statsborgerprøve og samfunnskunnskapsprøve

 

Fritak, tilpasning og tilrettelegging av prøver

Kontaktinformasjon

Tysvær opplæringssenter
E-post
Mobil 90 22 96 87

Frakkagjerdvegen 100
5563 Førresfjorden

Resepsjonen er bemannet; Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08:00 - 15:30 

 Besøk vår facebook side her

Hilde Anita Vold
Avdelingsleder
E-post
Telefon 46 81 89 11
Vanja Bjelland
Rådgiver
E-post
Mobil 41 56 31 88