Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Tysvær opplæringssenter tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter Integreringsloven kap. 6 og 6A. Innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring, tilbys plasser mot betaling dersom vi har ledig kapasitet på kursene.
 

Norsk

Norskkursene har fokus på både snakke, lese, lytte, skrive og grammatikk. Vi tilbyr kurs på nivå A1, A2, B1 og B2. Her er en enkel forklaring på hva nivåene betyr:

A1
Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

A2
Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1
Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

B2
Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.


Tid: Dagtid. Dersom vi har nok deltakere tilbyr vi også kveldskurs.

Sted: Frakkagjerdvegen 100, 5563 Frakkagjerd

Antall timer: 9-15 undervisningstimer, evt. nettkurs i tillegg

Deltaker plasseres på nivå etter kartlegging. Progresjon og tempo vil være forskjellig for hver enkelt.

 

Samfunnskunnskap

Opplæringen i samfunnskunnskap gis på et språk deltakeren forstår. Opplæringen skal gi deltakerne informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og formidle kjennskap til sentrale verdier i det norske samfunn.

Tid: Dagtid

Sted: Frakkagjerdvegen 100, 5563 Frakkagjerd

Antall timer: 75 timer

Nettkurs og lenker

For deltakere som ikke kan følge opplæringen i klasserommet, eller som ønsker supplement til klasseromsundervisning, er det mulig å delta på nettkurs. Kurset har grammatiske oppgaver, tema-oppgaver og elevene øver både på å lese, lytte, snakke og skrive. Hver elev har en veileder som følger opp eleven, retter oppgaver og gir gode råd for å bli bedre i norsk. På disse nettkursene kommuniserer elev og lærer via PC.

Her finner du nettressurser for å lære norsk.

Les mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap her. 

 

Lenker til digitale læringsressurser som krever pålogging:

Kontaktinformasjon

Tysvær opplæringssenter
E-post
Mobil 90 22 96 87

Frakkagjerdvegen 100
5563 Førresfjorden

Resepsjonen er bemannet; Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08:00 - 15:30 

 Besøk vår facebook side her

Liv Berit R. Stavland
Rektor
E-post
Mobil 99 26 76 61
Hilde Anita Vold
Avdelingsleder
E-post
Telefon 46 81 89 11