Om oss

SFO arbeidar etter årsplan og månadsplan for kvar månad.

Alle Tysvær kommune sine SFO-ar har same overordna visjon "Leikande lett".

I dette omgrepet legg me:

  • L - Levande
  • E - Elevsentrert
  • T - Tilrettelagt
  • T - Trygt

Kontaktinformasjon

SFO Nedstrand barne- og ungdomsskule
Telefon 90 29 24 86