Elevundersøkinga

I veke 50 skal  elevane på 5.-10.trinn gjennomføra den årlege Elevundersøkinga som gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.

Informasjon Elevundersøkinga