Frakkagjerd skolekorps

 Om korpset

Frakkagjerd skolekorps ble stiftet i 2011 og er et korps med brassbandbesetning. Korpsets visjon er å spre musikkglede ved samspill på tvers av alder. Gjennom å spille et instrument får musikantene mestringsfølelse. De lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Hvordan kan jeg bli med i korpset?

Vi gir et musikktilbud fra 3. klasse og oppover til 19 år. Aspirantopplæringen blir gitt i grupper og enkelttimer til de er klare for å bli med i hovedkorpset. Aspirantene øver på Frakkagjerd Barneskole, onsdager kl. 16:15 - 17:00, og Juniorøving kl. 17:00 - 19:00. Tirsdager kl 14:15 - 18:15. 

Hovedkorpset har fellesøvinger onsdager kl. 18:00 - 20:00

Hva gjør vi?

Hovedaktiviteten er å skape musikk sammen og fremføre den for publikum på konserter, konkurranser, basarer, 17. mai o.l. Vi har også sosiale arrangement hver annen måned. Vi har vært og spilt minigolf, bowling etc.

Kontakt oss 

Facebook: https://www.facebook.com/FrakkagjerdSkolekorps/ 

E-post: Frakkagjerd.skolekorps@gmail.com

Våre verdier

- Musikkglede
- Inkludering
- Sosialt for alle
- Utviklingsmuligheter for den enkelte
- Omsorg for hverandre