Resultatområde skole

Resultatområde skole er et av de største resultatområdene i Tysvær kommune. Med åtte grunnskoler, ett opplæringssenter og flere lokasjoner for alternativ opplæring for grunnskoleelever, har vi mange elever og ansatte. 

Grunnskoler

Det er åtte grunnskoler i kommunen, hvor fem er barneskoler, to er kombinerte skoler og en er ungdomsskole.

Barneskoler (1. - 7. trinn)

Kombinerte skoler (1. - 10.trinn)

Ungdomsskoler (8. - 10.trinn)

Voksenopplæring

Tysvær opplæringssenter

  • grunnskole for voksne
  • spesial pedagogisk hjelp for førskolebarn og voksne
  • logoped-tjeneste
  • for flerspråklige

Alternativ opplæringsarenaer

Kontaktinformasjon

Eli Karin Krokedal
Leder/virksomhetsleder
E-post
Tove Amundsen
Konsulent
E-post
Telefon +47 90 99 74 96
Lars Johannes Liknes
Pedagogisk IKT rådgiver
E-post
Telefon +47 48 13 83 56