Resultatområde skole

Resultatområde skole er et av de største resultatområdene i Tysvær kommune. Med åtte grunnskoler, ett opplæringssenter og flere lokasjoner for alternativ opplæring for grunnskoleelever, har vi mange elever og ansatte. 

Grunnskoler

Det er åtte grunnskoler i kommunen, hvor fem er barneskoler, to er kombinerte skoler og en er ungdomsskole.

Barneskoler (1. - 7. trinn)

Kombinerte skoler (1. - 10.trinn)

Ungdomsskoler (8. - 10.trinn)

Voksenopplæring

Tysvær opplæringssenter

  • grunnskole for voksne
  • spesial pedagogisk hjelp for førskolebarn og voksne
  • logoped-tjeneste
  • for flerspråklige

Alternativ opplæringsarenaer

Kontaktinformasjon

Ingvild Djuv
Skolesjef
E-post
Telefon 40 28 30 55
Lars Johannes Liknes
Pedagogisk IKT rådgiver
E-post
Telefon 48 13 83 56
Mobil 41 30 41 45
Tove Amundsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 99 74 96
Solfrid Helgeland Thuestad
Rådgiver
E-post
Mobil 45 25 19 90