«Tysværskulen mot 2025 – Strategi for kvalitet»

«Tysværskulen mot 2025 – strategi for kvalitet» gir felles retning og forankring for arbeidet i skulen, og er eit godt grunnlag for dialogen mellom skule, føresette og kommuneleiing. Planen sikrar heilskap og samanheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskulen i Tysvær. 

«Tysværskulen mot 2025 – Strategi for kvalitet» (PDF, 2 MB)