Skolebruksplan

Skolebruksplan 2020 - 2035 - Framtidas skole

Skolebruksplanen har en egen nettside der alt av informasjon og dokumentasjon blir samlet på ett sted: www.tysverskolen.no

Ressurser


Planen finner du her:
Skolebruksplan 2020 - 2035 - Framtidas skole (PDF, 3 MB)

Norconsult:
Webinar 29.04.20 Levekårsutvalget

Live Event (opptak av folkemøte):
Informasjonsmøte om skolebruksplan 07.09.20

Presentasjon - Skulesjef Eli Krokedal
Ein skule for framtida (PDF, 4 MB)

Presentasjon Norconsult v/Terje Gregersen:
Ulike strukturvalg (PDF, 796 kB)

Presentasjon Norconsulent v/Sigrid Hestnes:
Prosess for medvirkning (PDF, 742 kB)