Oppdatert informasjon om vaksinering av barn 12-15 år

Kommunen har fått noen spørsmål om mulighet for å vaksineres andre steder enn på skolen. Vi ønsker å imøtekomme alle så godt vi kan og åpner derfor opp for Drop in vaksinering for de som ønsker det i Tysværtunets idrettshall.

Drop-in tilbudet for denne aldersgruppen (12-15 år) er åpent i Tysværtunet idrettshall:

  • fredag 17. september fra klokken 15.00 til 16.00
  • fredag 24. september fra klokken 15.00 til 16.00 i Tysværtunets idrettshall.

Dere trenger ikke bestille time i forkant, men ta med samtykkeerklæringen.

Vi ønsker at det kun er barn som kommer på dette tidspunktet for at det skal bli en best mulig opplevelse for dem med kun jevnaldrende tilstede. En foreldre er selvsagt hjertelig velkommen til å følge barnet sitt.

Frakkagjerd ungdomsskole, Nedstrand barne- og ungdomsskule og Tysværsvåg barne og ungdomsskule:

Det vil bli et tilbud om vaksinering på skolen denne uken. For elever som ikke er tilstede når vaksineringen blir gjennomført via skolen, eller av andre årsaker ikke skal/ønsker å vaksineres via skolen, vil det være mulig å vaksineres i Tysværtunet gymsal via drop-in, på eget initiativ.  Dere trenger ikke bestille time i forkant, men ta med samtykkeerklæringen.

Øvrige skoler (Frakkagjerd skole, Førre skole, Grinde skule, Førland skule og Straumen skule):

Det vil ikke være et tilbud om skolevaksinering på disse skolene. Vi anbefaler elevene som går siste året på barneskolen (født i 2009 og fylt 12 år) og ønsker vaksine til å bruke drop-in tilbudet som beskrevet over. Samtykke erklæringene som er levert til skolen kan elevene få tilbake og ta med seg på vaksinedagen.

Har du barn som bor i Tysvær kommune, men ikke går på skole i Tysvær?

Vi vil også tilby de barna som bor, men ikke går på skole i Tysvær kommune koronavaksine. Da kan foreldrene ringe til vaksinetelefonen på 52 75 74 01, så finner vi et vaksinetidspunkt.

Har du spørsmål om vaksineringen av 12-15 åringene- ta gjerne kontakt med oss på vaksinetelefonen.