Fredsmarsj for Ukraina og resten av verden

Skolene i Tysvær markert fredag 18.03. sin støtte til fred og frihet i verden med å gå i tog, synge og holde apeller. 

Elever i Tysværskolen markerte fredag 18.03.22 engasjement for fred og frihet gjennom fredsmarsj flere steder i kommunen. Her kommer litt bilder fra de flotte markeringene.  
Les også Tysvær bygdeblad sin artikkel om saken.

Fredsmarsj på Frakkagjerd ungdomsskole
Bildegalleri
Apell på Tysværvåg barne- og ungdomsskule
Fredssang på Tysværvåg barne- og ungdomsskule