Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon på ulike språk, her kan du som forelder/foresatt lese mer om elevundersøkelsen.