Eksamen

Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen. Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn. 

Skolebruksplan 2020 - 2035 - Framtidas skole