Tilbud og betalingssatser

 • Påmeldingsfrist er 15. april 2023
 • SFO-tilbudet gjelder 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn.
 • SFO følger skoleruten og er stengt i juleferien og fire uker i juli.
 • SFO søknad, endring og oppsigelse sender du i Visma sin foresattportal:

           Visma foresattportal 

 Det er fem ulike tilbud:

Betalingssats SFO
Tilbud Tidsramme Pris pr mnd
1. og 2. trinn SFO1 07:00 - skolestart 1039,-
1. og 2.trinn SFO2 Skoleslutt til 15:30 (Gratis kjernetid) 0
1. og 2. trinn SFO3 Skoleslutt til 16:30 (inkl.gratis kjernetid fra skoleslutt til 15:30) 693,-
1. og 2. trinn SFO4 (SFO1+SFO2) (inkl.gratis kjernetid fra skoleslutt til 15:30) 1039,-
1. og 2. trinn SFO5 (SFO1+SFO3) (Inkl. gratis kjernetid fra skoleslutt til 15:30 1732,-
SFO 1 07:00 - skolestart 1039,-
SFO 2 Skoleslutt til 15:30 2326,-
SFO 3 Skoleslutt til 16:30 2585,-
SFO 4 07:00 til skolestart + skoleslutt til 15:30 3364,-
SFO 5 07:00 til skolestart + skoleslutt til 16:30 3625,-
Tilbud utenom ordinær SFO-tid: (Pris i parentes gjelder f.o.m. 01.08.22)
Ekstra dag (planleggingsdag) 276,-
Ferieuke 974,- (1-2 trinn 624,-)
Påskeferieuke 2,5 dag 690,- (1-2 trinn 468,-)
 • Alle barn som er påmeldt innen fristen, får tilbud om plass.
 • Ved senere påmelding, får en tilbud dersom det er kapasitet.
 • Påmelding til skolefritidsordningen er bindende.
 • Det blir gitt 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Barna må være registrerte med samme adresse i folkeregisteret.
 • Betaling skjer over 10 måneder
 • Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4. trinn eller til plassen blir sagt opp i Visma foresattportal skriftlig og oppsigelsestiden er gått ut.
 • Oppsigelsestiden er 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.
 • Oppsigelsen må være registrert innen 30. april dersom barnet ikke skal benytte SFO-plassen kommende skoleår.

Tilbud på planleggingsdager og ferietilbud

 • Alle foreldre kan kjøpe separate ferieuker for høsthalvåret og vårhalvåret og enkeltdager dersom kapasitet.
 • Ferie-SFO er felles for hele kommunen og er lagt til en skole.
 • På planleggingsdagene er SFO på egen skole. NB! Minimum 5 påmeldte for å holde åpent. 

Gratis kjernetid for 1. trinn og 2 trinn

Det er 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1.og 2. trinn. I Tysvær kommune betyr dette at alle elever på 1. og 2. trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra skoleslutt til kl 15:30. Ordningen gjelder for 2. trinn fra høsten 2023.