Redusert foreldrebetaling SFO

Dette er en inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. til 4. trinn.

Regjeringen innførte 1. august 2020 en ordning som sikrer at ingen skal betale mer enn seks prosent av skattbar inntekt for plass i SFO for 1. og 2. trinn. Ordningen er utvidet til å gjelde også 3. og 4. trinn fra 1. august 2021. Ordningen gjelder bare dersom du har sendt søknad til kommunen via Visma sin foresattportal.

Vilkår

  • For 2023-2024 gjelder ordningen for husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr 605 000 kroner pr. år (for full plass/SFO5) i Tysvær kommune.
  • Innslagspunkt for redusert foreldrebetaling blir justert etter hvilket tilbud en benytter. 
  • Barnet/barna må ha bekreftet plass i SFO (1.-4. trinn) og husholdningen må ha en faktisk utgift til SFO.  Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 mnd.                     
  • Foreldre/foresatt(e) som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet.
  • Ved endring av SFO opphold i løpet av skoleåret, vil betalingsreduksjonen automatisk endres uten nytt vedtak.
  • Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn.

Hvordan søke

Foreldre anmodes om å søke tidligst mulig.

For søknader som er mottatt før 1. august så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august og ut skoleåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skoleåret.

Søker er pliktig å sende inn ny søknad til kommunen dersom inntekten endrer seg underveis i skoleåret, da utregningsgrunnlaget da vil bli endret. 

Søknad for redusert foreldrebetaling sendes til Tysvær kommune via Visma foresattportal. Logg på med ID-porten (MinID eller BankID). 

Søknaden sendes til kommunen via Visma foresattportal

Dokumentasjon av inntekt

Følgende dokumentasjon kan sendes inn: 

Les mer om statens moderasjonsordninger i SFO her