Tusenbein er en avdeling med til sammen 19 barn. 12 barn er født 2011, 2 barn født 2012 og 5 barn er født 2013. Vi er 3 voksne på jobb hver dag.

Her på avdelingen ønsker vi å skape en trygg og god atmosfære, med nære relasjoner mellom barn/barn og barn/voksne. Vi fremmer godt vennskap, omsorg og respekt for hvernadre, tar barn på alvor, gode opplevelser inne og ute, mestringsglede, godt foreldresamarbeid (foreldre kjenner sitt barn best) og sist meb ikke minst : lek, glede og humor.

Vi voksne arbeider for at barna skal forstå at DE har noe viktig å bidra med. De voksnes grad av tilstedeværelse psykisk, fysisk og emmosjonelt er med på å bestemme hvor stor innflytelse barna har. Vi ønsker å ta vare på mangfoldet - alle er unike.

Leken har en fremtredene plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side av barnekulturen. LEK ER LÆRING.

En vanlig uke på Tusenbein.

* Mandag: 1/2 av førskolegruppa har turdag. De andre er i barnehagen og har matematikk/lek/lesegrupper.

* Tirsdag: Denne dagen er det lek ogulike aktiviteter.

* Onsdag: Vi har gruppedag. De ulike gruppene inneholder yoga, lesegruppe, mattekassen, hinderløype og være sammen aktiviteter.

* Torsdag: Førskolebarna har førskoledag og 3/4 åringene har turdag. I førskolegruppa jobber vi med førskoleretta aktiviteter der barna møter bokstaver og ulike matematiske uttrykk og sosial kompetanse. 

* Fredag: 1/2 av førskolegruppa har turdag. De andre er i barnehagen og har matematikk/lek/lesegrupper.

Ellers jobber vi mye med snakkepakken, være sammen og vi har progresjonsplaner vi følger. Hver måned har vi fokus på et eventyr og til dette temaet er det ulike tema og språkfokus. I være sammen har vi også en progresjonsplan/arbeidplan som vi følger. Her lærer barna om sosial kompetanse og følelser. Dette er med på å  utvikle voksne og barns evne til å bygge relasjoner og ha en moden forståelse for grenser. 

Vi ønsker at alle barna skal ha det KJEMPEKJEKT i barnehagen!