Marihøna er en avdeling med 18 barn i alderen 4 år, født i 2012. Det er 5 voksne som jobber på marihøna.

Vi deler avdelingen ofte inn i 3 grupper og har aktiviteter innenfor disse gruppene.

Vi vil gi barna muligheten til lek og sosialt samvær med andre barn, gjennom meningsfylte aktiviteter og felles opplevelser i tygge og utfordrende omgivelser.

Mandag, torsdag og fredag  er turdager hos oss. Da går 1/3 av avdelingen på tur sammen med en gruppe ifra tusenbein. På turene er det naturen, nysgjerrighet og undring av omgivelsene som står i fokus. Vi lager mye mat ute, både på bål og stormkjøkken/primus. 

Mandager og onsdager bruker avdelingen smartboarden på huset. Da har vi ofte snakkepakken, være sammen samling og salaby.

Vi har stor aktivitet gjennom hele dagen, med blandt annet turer, gruppeaktiviteter, lesegrupper, forming, drama, sang og musikk for å nevne noe.

På samme tid har vi mye rom for lek og moro på avdelingen, og at barna jevnlig skal få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av det vi holder på med på avdelingen.

Vi er opptatt av at barna skal trives i barnehagen - for at barna skal oppleve trivsel i barnehagen er det viktig med TRYGGHET.

Derfor ser vi voksne på trygghet som et viktig punkt i arbeid med barn. Trygghet og trivsel legger grunnlag for læring.

Barn opplever trygghet igjennom gode varme relasjoner mellom voksne og barn.

 Som «være sammen» barnehage har vi derfor fokus på den autoritative voksenrollen. Det er voksne som utstråler varme og omsorg, samtidig som det utøves krav til barna. – Det skjer i et samspill som er preget av tillit og respekt. Når vi samtaler med barna bruker vi utsagn som «jeg vil at du skal» som har til hensikt og fremme ønsket adferd.

Glede og humor er sentrale elementer hos oss, og vi vil gjøre vårt beste for at barna deres har det kjekt i barnehagen og gode venner å leke med.

Et godt foreldresamarbeid er viktig for at vi på en best mulig måte skal ivareta barnas ønsker og behov, det er dere som foreldre som kjenner barnet deres best.

Rundt barnehagen er det flotte turområder og vi koser oss på tur enten det er til sjøen eller i skog og mark. Naturen er en flott arena til å stimulere fantasien, og vi undrer oss sammen om det vi ser i naturen.