Dette er en av 2 småbarnsavdelinger ved vår barnehage. Avdeling Humla har 14 plasser for barn i 1 – 3 års alder. Her jobber det 4 voksne daglig.

For mange av barna og foreldrene er dette det første møtet med barnehagen. Vi har god kunnskap om den viktige tilvenningsperioden når barnet skal starte hos oss. Vi legger vekt på god tilknytning, at barnet møter voksne som er engasjert og oppriktig interessert i at barnet ditt skal ha det best mulig.

Vi ønsker å gi barna en forutsigbar dag, preget av omsorg, godt tid, samspill og læring.

Vi er opptatt av å være gode språkmodeller for barna, og er gode på å tolke barnas tilnærming når de formidler sine synspunkt gjennom kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk.

Vi synger mye, danser og rører oss til musikk, legger til rette for variert lek. Vi har vogner tilgjengelig slik at vi lett kommer oss ut på små turer i nærmiljøet, eller vi bruker lekeplassen i barnehagen.

Barn og voksne som trives sammen er målet vårt, og vi har mye glede og humor i hverdagen vår.