Grashoppa er avdelingen der de yngste barna i barnehagen vår hører til.  Det er 14 plasser i alderen 0-3 år og 4 voksne på avdelingen.

For mange av barna og foreldrene er dette det første møtet med barnehagen. Vi har god kunnskap om den viktige tilvenningsperioden når barnet skal starte hos oss. Vi legger vekt på god tilvenning, at barnet møter voksne som er engasjerte og oppriktig interessert i at barnet ditt skal ha det best mulig.

Vi ønsker å gi barna en forutsigbar dag, preget at omsorg, god tid, godt samspill og læring.

Vi er opptatt av å være gode språkmodeller for barna, og er gode på å tolke barnas tilnærming når de formidler sine synspunkt gjennom kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk.

Vi synger mye, danser og beveger oss til musikk og legger til rette for variert lek. Vi har vogner lett tilgjengelig, slik at vi kan komme oss ut på små turer i nærmiljøet.  Den store lekeplassen bruker vi også mye.

Barn og voksne som trives sammen er målet vårt, og vi har mye glede og humor i hverdagen vår.