Bjørkeli har fått navnet til det andre byggefeltet rett oppforbi barnehagen. Avdelinga har i hovedsak barn i alderen 3 -4 år. Barna er delt inn i ulike grupper på aktivitetane. Turar til Tveit vidaregåande skule, fotballbanen, Nedstrandtunet og grillhytta m.m. gir mange muligheter for bevisstgjering av vår lokale kultur og nærmiljø samt ei motorisk utfordring. Spelegrupper med fokus på sortering, former og tal gir matematiske omgrep ei meining. Språkgrupper med bruk av snakkepakke og bøker berikar barnas språk og ei forståing av skriftspråket. Grupper med estetisk innhald som musikk, maling, dramatisering m.m. gjev barna ei forståing av forskjellige uttrykksformer.