"Sammen skal vi skape verdifulle opplevelser for små og store"

For oss i Aksdal barnehage handler det om å gi barna verdifulle og gode opplevelser, og vi vet at ikke alle barn passer inn i  barnehagens dagsrytme. Følgelig legger vi dagen opp slik at barna får sove når de er trøtte og spise når de er sultne. Vi ønsker også at alle barna skal få være ute i løpet av dagen, få frisk luft, kjenne på været og følge skiftningene i årstidene.

Språkstimulering

Trollongane er i en fase av livet hvor språkstimulering er veldig viktig. Vi har et bevisst forhold til dette i barnehagen hos oss og har daglig fokus på og driver med:

 • høgtlesning
 • samtaler med barna/gjenkalling
 • veggbøker
 • rim & regler
 • bokstaver på veggene
 • lytteøvelser
 • være bevisst på å sette ord på det vi gjør

BRAVO

Aksdal barnehage er en bravobarnehage, dvs at vi arbeider med et opplegg for de minste barna, kalt Bravo. Barna på dette alderstrinnet er spesielt mottagelige for språkstimulering og læring. Vi har et Bravo - opplegg som består av ordkort og bilder. Disse blir presentert for barna daglig i perioder, og etter hvert kjenner barna ordbildene igjen. En mener at dette har positiv innvirkning på barnas språkferdigehet og på sikt leseferdighet. I Bravo - opplegget inngår også en del aktiviteter og sansestimulering.

Drama

For at små barn skal få godt utbytte av fortellinger, eventyr og historier, er det nyttig med bruk av konkreter sammen med barna. Voksne og barn har mange flotte opplevelser sammen når vi dramatiserer. Her er det rom for fantasi, glede og humor:). Vi gjør dette på flere måter:

 • de voksne dramatiserer
 • voksne og barn dramatiserer sammen
 • barna dramatiserer
 • dramatisering ved bruk av figurer
 • ansiktsmaling
 • ha tilgjengelig utkledningsklær

Musikk

Vi bruker sang sammen med barna gjennom dagen i mange slags situasjoner. Vi har i samarbeid med musikkpedagog Ingunn Frøyland gått til innkjøp av mange kvalitetsinstrumenter til bruk sammen med barna.

Fysisk fostring

Vi er så heldige at vi har idrettshallen på Tysværtunet som nabo. Den bruker vi en gang i uken. Barna fryder seg over å kunne løpe og boltre seg der. Ellers får vi bruke gymsalen i Aksdal kirke når vi måtte ønske det. Kjekt med gode naboer. Vi har også muligheter inne i barnehagen til motorisk lek.

Tur

I Aksdal er turmulighetene mange. Vi har fjell, skog og vann i nærområdet. Da vi holder til i sentrum av Tysvær synes vi at vi befinner oss midt i smørøyet. Vi har bibliotek, kino, kunstutstillinger, butikker, rådhus, legesenter, sykehjem, kirke, brannstasjon m.m i nærheten. Kan vi ha det bedre?

Matlaging

Vi kan til tider ha varm mat flere ganger i måneden, da vi i den nye barnehagen har alle kjøkkenfasiliteter til disposisjon. Vi synes det er fint å ha barna med på å lage mat, det gir mye læring, er sosialt og en felles opplevelse som munner ut i noe godt som alle kan spise.

Burdagsmarkering

Vi feirer bursdagsbarna ved at barna får velge i "bursdagsskapet" hva de vil pynte seg med. De får velge hvilken sunn mat vi skal spise, og  vi pynter med flagg og ballonger. Vi synger selvfølgelig bursdagssang for barna og sender opp «raketter» etter hvor mange år de er. Bursdagsbarnet får være med i forberedelsen, handle inn til maten, og så være med å lage maten.

Vennskap

Vi har dedikerte voksne som til enhver tid har barna i sentrum. Dette gir fin mulighet til å utvikle gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne.

Selvstendighetstrening

Det er et mål at barna skal bli selvstendige og klare seg selv. Vi må derfor gi dem mulighet til å prøve selv. Vi oppmuntrer og motiverer underveis.