Vi vil at barna i Aksdal barnehage skal få oppleve meningsfylte dager i lek og aktivitet, i samspill med andre barn og interesserte voksne som bygger gode relasjoner til dem. Vi vil møte hvert enkelt barn der de er og gjennom dialog med barna finne ut hvilke interesser de har og hva de ønsker å gjøre i barnehagen. Det er viktig at vi voksne griper fatt i interesser og sterke sider hos barna, slik at de kan utvikle seg og få tro på seg selv og sin egen verdi. Vi vil at de voksne og barna skal lære sammen i dialog med hverandre. Dialogen forutsetter at vi voksne anerkjenner barnas meninger.

Språktrening

I hele barnehagealderen er det svært viktig med tidlig og god språkstimulering. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Det er viktig å benytte enhver anledning til å samtale med barna. De voksne må være gode forbilder for barna. Vi vil også benytte gruppedagene til å gi barna opplevelser med:

  • høgtlesning - eventyr/fortellinger/billedbøker
  • dikt/rim & regler
  • videreutvikle sin begrepsforståelse
  • gi dem mulighet til et variert ordforråd
  • bruke språket til å løse konflikter
  • lytte til lyder og rytme i språket og bli kjent med symboler som tallsiffer og bokstaver.

Matematikk

I Aksdal barnehage vil vi legge til rette for tidlig og god stimulering av grunnleggende matteferdigheter hos barna. Vi vet at barn er opptatt av tall og telling og de utforsker rom og form. Vi voksne må gripe fatt i de daglige opplevelsene i barnehagen og benytte anledningen til å putte matematiske begreper inn der det faller seg naturlig.

Fysisk fostring

Det er viktig at barna gjennom barnehagedagen får oppleve å være i fysisk aktivitet. De er på tur eller ute på uteområdet i barnehagen hver dag. Her får de bruke kroppen sin på ulike måter. Vi har en variert og spennende utelekeplass i barnehagen, og 100 - m - skogen ligger rett utenfor porten. Like borti skogen ligger koia vår, et spennende turmål med muligheter for fysisk aktivitet, dramatisering og matlaging på innendørs bål. På tur og ute i naturen kan vi også gjøre mye kjekt sammen og utforske mange spennende ting. I tillegg får vi benytte gymsalen på Tysværtunet og i Aksdal kirke.

Musikk/dans

Vi synger daglig i barnehagen og har etter å ha blitt inspirert gjennom musikkstunder med Ingunn Frøyland gått til innkjøp av mange kvalitetsinstrumenter i barnehagen. Disse vil vi benytte oss av sammen med barna.

Kunst

Vi er opptatt av å drive med diverse formingsaktiviteter gjennom året med det målet at noen av disse arbeidene skal vises på kunstutstillingen vi har om våren. Her får barna kunnskap om forskjellige materialer og teknikker en kan bruke for å uttrykke seg.

Matlaging

Vi lager sunn mat i barnehagen, både inne og ute på grillgruva vår. Når vi lager mat, er barna med og kutter, måler, rører osv. Det er viktig å ha barna med under hele prosessen, da dette er en situasjon som gir mye fin læring og gode samtaler. I den nye barnehagen vår har vi et flott kjøkken tilpasset barn og voksne og med alle fasiliteter.

IKT

Vi liker å drive med data i barnehagen, og det er alltid kø rundt datamaskinene. Foruten å spille, tar vi bilder som vi legger inn på datamaskinen, av og til manipulerer vi bildene og lager flotte kunstbilder. Vi trener bokstaver på data`en og tegner mange kule tegninger. Vi har ellers en flott smartboard i barnehagen som er i daglig bruk.

Bursdagsfeiring                   

Det barnet som har bursdag får velge i "bursdagsskapet" hva de vil pynte seg med og hva de vil pynte bordet med. De får også velge fra den sunne "bursdagsmenyen” hva som skal serveres på dagen. Bursdagene feirer vi i gruppene. Se ellers under Tradisjoner.