Invitasjon:

Hva er viktig for deg-dagen 2019: https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/hva-er-viktig-for-deg-dagen-2019

https://www.facebook.com/tysverkommune/videos/406918126794736/

Film fra Hva er viktig for deg- dagen: https://youtu.be/BfhPx-q2Bas