Medlemmer i utvalget

Randi Iren Rettedal   Leder 916 70 607
Bernt Jakob Ullvang Nestleder 482 22 269
Sigmund Lier Medlem 971 98 320
Herny Edgar Sørensen     Medlem 412 46 642
Birgith Lilleskog Medlem 456 00 196