En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Døgnåpen hjelpelinje https://www.volinjen.no