I 2020 har bønder i Rogaland muligheten til å søke om tilskudd for å tilrettelegge for Vipa.

Det er behov for mer tilrettelegging for at Vipa skal lykkes i hekkesesongen.  

Tilskuddet gis ved at det pløyes en stripe på dyrka mark som settes av til hekking for vipene i intervallet 10.mars og 1. juni.

Får å søke om tilskuddet i 2020  må du melde din interesse til Landbrukskontoret innen 25.november. 2019.

Du er ikke forpliktet til å gjennomføre selv om du har meldt interesse for å delta i ordningen.

Les mer om tilskuddet på nettsiden til Fylkesmannen.

 

vipe