Våren er i anmarsj og perioden for vinterberedskap for våre mannskaper opphører 15. mars. Dvs vakttelefon blir ikke besvart og våre mannskap slutter å sjekke vei og føreforhold utenom arbeidstid. Det er områdene Grinde, Aksdal, og Førre som er betjent av ansatte i kommunen i perioden 15. november – 15. mars. Resten av kommunens veinett blir ivaretatt av innleide mannskap som har vinterberedskap i perioden  1. november - 30. mars.

Hvis det er snø og glatt vil arbeidet med brøyting og strøing skje innenfor normal arbeidstid i Grinde, Aksdal og Førre.

Utenom perioden for vinterberedskap må en ha som forholdsregel at det kan være glatt og kjøre deretter. 

For Fylkes- og Europavei er det Mesta som har ansvaret og har vakttelefon 05200.

Følg med på værmeldingene, kjør forsiktig, og avpass hastigheten etter vær og føreforhold. Vi vil ha minst mulig skader og har ingen innbyggere å miste.