Vil du være med å utforme fremtidens helse- og omsorgstjenester i Tysvær?

Vi inviterer alle interesserte til dialogkonferansetirsdag 26. mars 2019!

Tysvær kommune arbeider nå med å utarbeide en ny plan for morgendagens helse- og omsorgstjenester 2020-2040. Arbeidet skal bidra til en helhetlig, fremtidsrettet og bærekraftig plan på dette området, hvor vi som lokalsamfunn står overfor store utfordringer og muligheter fremover.

Tirsdag 26. mars inviteres politikere, alle innbyggere, brukere, rådene og ansatte til en dialogkonferanse for å bidra med innspill til utformingen av morgendagens helse- og omsorgstjenester i Tysvær kommune.

  • Hva skal til for at man klarer seg lengst mulig i eget liv?
  • Hvordan skal vi jobbe med folkehelse og forebygging?
  • Hvor og hvordan ønsker vi å bo?
  • Hvordan vil vi ha det i 2040?
  • Hvordan kan samarbeid mellom frivillige, pårørende og kommunen styrkes?
  • Hva fungerer bra med dagens tjenester?
  • Hva kan gjøres bedre og hvordan?

Ordfører, rådmann og omsorgssjef vil orientere om planarbeidet, det vil bli informasjon fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang samt kafèdialog hvor det blir gitt anledning til å komme med innspill på ulike tema.

Sted: Storsalen, Tysværtunet kulturhus

Tid: Tirsdag 26. mars, kl. 18:00 – 21:00

Lett servering.

Trenger du skyss til møtet? Ring servicetorget på tlf. 52 75 70 00, og vi vil forsøke å hjelpe deg med dette. Frist 22.mars.


Godt å leve