Fastlege Torbjørn Egenberg avslutter nå sin fastlegepraksis på Hegren legesenter i Tysvær. Pasienter som har hatt ham som fastlege vil fremdeles få legehjelp på Hegren legesenter fra vikarlege. Alle pasienter kan bruke det samme telefonnummeret og adressen når de trenger legetime. Adressen til Hegren legesenter er: Rådhusvegen 70, 5570 Aksdal. Telefonnummeret til Hegren legesenter er: 52 75 50 00

Fastlege Ragnhild Stuve på Tysvær legesenter skal i løpet av høsten bygge nye lokaler til legesenteret i Coop bygget på Frakkagjerd. Hun må dermed flytte ut av nåværende lokaler i en midlertidig periode. Hun skal i mellomtiden leie et legekontor på Hegren legesenter. Dette gjelder i perioden fra 02.september til 01.november 2019. Pasienter som har legetime hos henne må møte opp på Hegren legesenter med adresse: Rådhusvegen 70, 5570 Aksdal. Pasienter skal likevel bruke det samme telefonnummeret til Tysvær legesenter ved bestilling av timer eller andre henvendelser. Telefonnummeret til Tysvær legesenter og Fastlege Ragnhild Stuve er: 905 14 132