Velkommen til søvnkurset "Sov godt"

Søvnkurset er for deg over 18 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Søvnkurset er utviklet av Helsedirektoratet.

Tema som blir tatt opp er kunnskap om søvn og søvnvansker, søvnvaner, antakelser om søvn og avspenningsteknikker. Du vil få utlevert søvndagbok som vi anbefaler at du jobber aktivt med i kursperioden

Kurset passer best for deg som ikke har spesielle søvnsykdommer som for eksempel søvnapné og restless legs. Det er heller ikke så godt egnet for deg som har søvnvansker grunnet pågående akutt krise.

Tid og sted:    

4 kursdager på møterom Sandsgård på Rådhuset i Aksdal.

Onsdag 20.10.21, 3.11.21, 10.11.21 og 1.12.21 kl. 13 - 15

Kursholdere

Marit Gjerstad, Frisklivskoordinator tlf. 48136748

Anne Britt Laub, Spesialvernepleier tlf. 90222064

Påmelding: Marit Gjerstad tlf. 48136748 eller marit.gjerstad@tysver.kommune.no

Kursavgift:  300 kr som går til å dekke kursmateriell, kaffe/te og frukt