Tysvær kommune arrangerer innspillsmøter i forbindelse med utarbeidelse av kulturplan, frivilligplan og plan for idrett og fysisk aktivitet.

Vi er veldig interesserte i innbyggernes tanker og idéer på disse områdene, og vil presentere utkast til planene i møter både på Nedstrand, i Tysværvåg og i Aksdal. Utkast til de ulike planene vil også legges ut til innspill på kommunens hjemmeside med frist 1. april.

Plan for idrett og fysisk aktivitet vil ha en noe lenger prosess da dette er en kommunedelplan med andre formelle krav.

  • Tirsdag 12. mars kl.18 – 20 Aksdal, Tysværtunet
  • Onsdag 13. mars kl.18 – 20, Nedstrand, Bygdahuset
  • Torsdag 14. mars, kl.18 – 20, Tysværvåg, Falkeid klubbhus


Vel møtt!