Velkommen til innbyggermøte 11.mai

Informasjon og dialog om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Tysvær kommune inviterer, i samarbeid med konsulentfirma Asplan Viak og samarbeidspartnere, til oppstartsmøte om fremtidens helse- og omsorgstjenester i Tysvær kommune.

Kommunestyret i Tysvær vedtok i 2021 en ny retning for hvordan heldøgns omsorgstjenester skal videreutvikles, gjennom oppstart av planlegging for nytt helsekvartal i kommunesenteret Aksdal og helsebygg i Nedstrand. Andre relevante helsetjenester og -tilbud skal også vurderes med i planleggingen.

Nå starter medvirkningsarbeidet blant innbyggere, ansatte, frivillige og private aktører, og DU inviteres med til oppstartsmøte

Onsdag 11.mai kl.18-20 i Nygårdssalen, Tysværtunet Kulturhus

 

Her vil du få informasjon om prosjektet i Tysvær, få høre om andre tilsvarende helseprosjekter og få god anledning til å delta med dine innspill og ideer. Du treffer rådmann, ansatte og konsulentfirmaet som skal jobbe med prosjektet lokalt i tiden fremover.

Vi ønsker alle interesserte vel møtt til en spennende og inspirerende kveld!

Enkel bevertning.

Meld din interesse her slik at vi kan planlegge bevertning og tilrettelegging av lokalet.