I veke 14 blir vassledningane i Nedstrand frå Helle til Nessa spylt. Vedlikehaldsarbeidet vil foregå mellom kl. 08:30 og 15:00, og berører kun dei som har kommunalt vatn.

Det kan bli korte stopp i vassforsyninga, og vatnet kan bli misfarga og innehalde luft.

Vi beklagar ulempene dette medfører.

 

TK logo farge