På grunn av reparasjon av en vannlekkasje, blir veien ved Vestli 25 stengt fra kl 08:30 til ca 15:00 mandag 20. november. Vannet for hele Vestli vil delvis bli borte i samme tidsrom. 

Beboere som har gatenummer 25 og høyere, og som skal ut eller inn til eiendommen i denne perioden, må parkere utenfor området. Vi kommer til å bruke lastebil i arbeidet, og ber derfor om at en viser hensyn og ikke parkerer langs veien mens arbeidet pågår.

Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget og inneholde luft. Dette er ikke helseskadelig.