Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Plan 201601, Svartevågen, Tysvær kommune

I samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av endring av reguleringsplan Svartevågen i Tysvær kommune.

Formålet med planarbeidet er å endre og supplere rekkefølgekrav i planbestemmelsene vedrørende krav til tidspunkt for opparbeiding av kjøreveg til de nye fritidsboligene. Forslag til endringer i planbestemmelsene er markert med rød tekst i vedlagte planbestemmelser.

Tysvær kommune har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til undertegnede på tlf: 976 56 061 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Eventuelle merknader sendes innen 9. juni 2020 på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

eller til

COWI AS
Rennesøygata 12
5537 HAUGESUND


Vedlegg:

Forslag til endrede planbestemmelser

Gjeldende plankart