Iht. Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsler Statens vegvesen om
oppstart av arbeid for detaljregulering for Fv. 515/792 Miljøgate Nedstrand.
Planen skal vise ønskede, fremtidige løsninger for området og henger
sammen med kommunen sine planer for utvikling i Nedstrand.
 
Rammene for planarbeidet skal ta for seg strekningen gjennom Stranda og
inkluderer begge dagligvareforretningene. Målet er blant annet å bedre
fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter. I kommuneplanen
for Tysvær er planområdet hovedsakelig vist som bolig, friområde,
næring, parkering og offentlig tjenesteyting.
 
Parallelt med planarbeidet er Tysvær kommune i gang med en områdereguleringsplan
for Stranda, og prosjektet vil koordinere arbeidet med denne planen.
Det er Statens vegvesen som behandler planen frem til offentlig ettersyn etter
§3-7 i PBL. Tysvær kommune har vurdert planen opp mot forskrift om konsekvensutredning,
vedlegg I og II, og har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.
 
Vi ber om at merknader, opplysninger eller innspill til varselet sendes til
Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller e-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 05.04.2018.
 
Alle mottatte dokumenter blir sendt til Tysvær kommune sammen med planforslaget. Spørsmål kan
rettes til Statens vegvesen v/ prosjekt-leder Margrethe Skimmeland Grinde:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
 
Oversiktskart
 
Du kan følgje prosjektet på Statens vegvesen sine nettside her.
 
Godkjent planprogram for områdeplan Stranda kan du lese her.