Vant Mangfoldsprisen for Rogaland

Renhold Tysvær i Tysvær kommune og Extra Sauda Coop Sørvest vant den regionale Mangfoldsprisen for Rogaland. Juryen roser vinnerne for at de hver på sin måte gir innvandrere varig fotfeste i arbeidslivet.

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Avdeling Renhold Tysvær i Tysvær kommune vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

- Virksomhetens arbeid bør være en inspirasjonskilde for andre som vil legge til rette for medarbeidere med innvandrerbakgrunn som ønsker å ta fagbrev. Her mener juryen at Renhold Tysvær viser vei, sier juryleder Beata Ch. Reppen.

Viktig bindeledd mellom innvandrere og lokalbefolkning

Extra Sauda Coop Sørvest stakk av med seieren i kategorien for små virksomheter. De fikk ros for å få innvandrere i arbeid, og for å skape møteplasser i lokalsamfunnet. Juryen var enstemmig i sitt valg.

– Virksomheten samarbeider med NAV og ser på seg selv som et springbrett for ansatte til å komme videre i arbeidslivet. De har en bevisst holdning til at det er lettere for innvandrere å få en ny jobb, når man først har en jobb, sier jurylederen.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen. 

- Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne i Rogaland skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.

Juryen for region Vest har bestått av:

Juryleder Beata Ch. Reppen, Rogaland fylkeskommune, seniorrådgiver/Opplæringsavdelingen
Jurymedlem Babek Aanesen Hosami, Vestland fylkeskommune, seniorrådgiver/Kultur, idrett og inkludering
Jurymedlem Torhild Nesvåg, LO Rogaland, yrkesseksjonsleder
Jurymedlem Margunn Rygg, LO, Utvalg for familie- og likestillingspolitikk
Jurymedlem Margrethe Stensland, NAV Rogaland, rådgiver – integrering
Jurymedlem Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, adm. Direktør

Renhold Tysvær i Tysvær kommune får utdelt prisen onsdag 1. september kl. 9, digitalt i Teams.

 

Aud Jorunn Tordal  - Klikk for stort bildeAud Jorunn Tordal er avdelingsleder for Renhold i Tysvær kommune. Tysvær kommune

      

 

Kontaktopplysninger:

Seksjonsleder Trond Jøsang
900 67 639
trond.josang@tysver.kommune.no

Avdelingsleder Aud Jorunn Tordal
916 03 260
aud-jorunn.tordal@tysver.kommune.no

AVDELING RENHOLD
TYSVÆR KOMMUNE
Eikeskogveien 82
5570 Aksdal