Vannmåleravlesning 2022

Tysver kommune ber om at det blir sendt inn en målerstand på vannmåleren som er montert i ditt bygg. Dette for å kunne avregne rett gebyr for vann og avløp i 2022.

Den 06.12.2022 vil eier av bygg med vannmåler motta en SMS fra kommunen hvor en ber om at målerstand blir sendt inn. Dette gjøres ved å svare på SMS-meldingen. 

Det er bare hele tall som skal meldes inn, ikke tall bak komma/desimaler. Kommunen ber om at målerstanden blir meldt inn innen fristen som står på SMS-meldingen.

Vannmåler montert i kum skal avleses av kommunen, teknisk drift. Nytt av året er at kommunen fjernavleser målere. Dette er målere, type Kamstrup, som sender ut et signal som blir fanget opp av et teknisk utstyr i kommunen. Bygg hvor disse målere er montert og avlest vil ikke motta en SMS melding fra kommunen.

Ta kontakt med Egil Ove Kolstø på telefon 90 93 29 21 dersom du har spørsmål ifm. vannmåleravlesningen.