DENNE ER NÅ UTBEDRET! Det oppsto en vannlekkasje på Klovning i forbindelse med omkoblingen av vannledningene i forrige uke. Denne er nå utbedret.