Vannledningsbruddet på Hamrane er vanskeligere å finne enn først antatt, og kommunen har nå leid inn spesialutstyr for å finne og utbedre bruddet så raskt som mulig.

Vi hadde stor tro på at vi hadde lyttet oss frem til lekkasjen på Hamrane, men det viste seg at en ventil gav lydutslag hele veien mellom kum-strekkene. Dette vil igjen si at det er en strekning på 160 - 180 meter der vi har problemer med å si akkurat hvor bruddet er. Bruddet er også så stort at vi ikke får bygget opp vanntrykk i ledningen.

Forsøkene på å lytte oss frem til lekkasjen har tappet høydebassenget på Førre tomt for vann, og flere i Førre og Førresdalen er nå uten vann. For å fortsette å lytte etter lekkasjen må vi fylle opp bassenget igjen, og dette vil vi bruke natten på. Akkurat nå har vi ikke noe vann å lytte på.

Er du uten vann?

Steinsvik arena vil være åpen for dusjing, vask og toalettbesøk fra klokken 0700 - 0900 i morgen tidlig. I tillegg er det satt opp en vanntapppost utenfor den nedlagte barnehagen på Hamrane 17.